ПроФФесура? Теми кандидатських дисертацій народних депутатів України

ПроФФесура? Теми кандидатських дисертацій народних депутатів України

Наочний розподіл: дисертації з яких саме галузей купуються і в якій кількості.

Чисельність народних депутатів Верховної Ради України  становить 422 особи (станом на 21 липня 2017 р.).

У відповіді на інформаційний запит зазначено, що у Верховній Раді України восьмого скликання науковий ступінь присуджено 107 депутатам (кандидата наук присуджено 77 депутатам, а доктора наук 30 депутатам).

В тему: Как стать «проФФесором» в Украине

З відкритих джерел вдалося зібрати інформацію не про усі теми кандидатських дисертацій, а лише теми кандидатських дисертацій 82-х народних депутатів 8-го скликання (наведено 82 теми кандидатських тих із обранців, які захистили як кандидатську, так і докторську дисертації):

  • Електронний каталог Львівської національної наукової бібліотеки України імені В.Стефаника
  • Електронна повнотекстова колекція авторефератів дисертацій (1998 — 2011 рр.) Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
  • Електронний каталог Російської державної бібліотеки
  • Електронна бібліотека дисертацій Російської державної бібліотеки.

ПроФФесура? Теми кандидатських дисертацій народних депутатів України

Прізвище, ім’я та по батькові

Тема дисертації

Спеціальність

Рік захисту

Агафонова Наталія Володимирівна

Правовий режим акредитиву як форми безготівкових розрахунків (автореферат)

юридичні науки,

12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

2002

Арешонков Володимир Юрійович

Педагогічні засади самоорганізації слухачів системи післядипломної педагогічної освіти (автореферат)

педагогічні науки,

13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки

2006

Балицький Євген Віталійович

Міжнародна конкурентоспроможність машинобудівної галузі України в контексті процесів глобалізації (автореферат)

економічні науки,

08.05.01 — світове господарство і міжнародні економічні відносини

2005

Бандуров Володимир Володимирович

Робастна оцінка інноваційного рівня промислового виробництва (на прикладі чорної металургії) (автореферат)

економічні науки,

08.02.02 — економіка та управління науково-технічним прогресом

2006

Батенко Тарас Іванович

Роль опозиційного лідера у суспільно-політичному процесі України другої половини ХХ століття

політичні науки,

23.00.02 — політичні інститути та процеси

1999

Білозір Оксана Володимирівна

Міжнародно-правове регулювання трудової міграції в рамках Європейського Сююзу (автореферат)

юридичні науки,

12.00.12 – міжнародне право

2014

Бондар Віктор Васильович

Правовий режим земель міжнародних автомобільних транспортних коридорів в Україні (автореферат)

юридичні науки,

12.00.06 – земельне право; аграрне право; екологі

чне право; природоресурсне право

2008

Галасюк Віктор Валерійович

Удосконалення механізму визначення вартості майна підприємств, що ліквідуються (автореферат)

економічні науки,

08.06.01 – Економіка, організація і управління підприємствами

2005

Гопко Ганна Миколаївна

Екологічна публіцистика : світоглядний аспект : (на прикладі зарубіжних та українських видань 1992-2008 рр.) (автореферат)

соціальні комунікації,

27.00.04 – теорія та історія журналістики

2009

Гусак Володимир Георгійович

Розвиток наукових принципів та практика отримання високоякісного коксу з вугілля різних басейнів

технічні науки

2015

Давиденко Валерій Миколайович

Ефективність використання земель інтегрованими агроформуваннями

економічні науки

2015

Демчак Руслан Євгенійович

Державне регулювання розвитку фондового ринку в Україні (автореферат)

державне управління,

25.00.02 – механізми державного управління

2005

Деркач Андрій Леонідович

Організаційно-правові аспекти контролю у галузі ядерної та радіаційної безпеки  (автореферат)

юридичні науки,

12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

2007

Добкін Михайло Маркович

Адміністративно-правовий статус виконавчих органів міських рад  (автореферат)

юридичні науки,

12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

2009

Домбровський Олександр Георгійович

Міжнародний досвід регіональної економічної політики (автореферат)

економічні науки,

08.05.01 – світове господарство і міжнародні відносини

2004

Євтушок Сергій Миколайович

Теоретичні засади взаємодії держави та суспільства у сфері благодійництва

державне управління,

25.00.01 – теорія та історія державного управління

2015

Єленський Віктор Євгенович

Протестантское сектантство в Советском обществе : анализ адаптивных процессов

філософські науки,

09.00.06 – философия религии

1989

Ємець Леонід Олександрович

Публічне управління неполітичними об’єднаннями громадян : (адміністративно-правове дослідження) (автореферат)

юридичні науки,

12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

2009

Жеваго Костянтин Валентинович

Міжнародні інвестиції і ефективний економічний розвиток (автореферат)

економічні науки,

08.05.01 – світове господарство і міжнародні відносини

2003

Загорій Гліб Володимирович

Розробка складу та технології м’якої лікарської форми для лікування тромбофлебіту (автореферат)

фармацевтичні науки,

15.00.01 – технологія ліків та організація фармацевтичної справи

2004

Іщейкін Костянтин Євгенович

Індивідуалізація лікування дітей, хворих на атопічний дерматит у залежності від клініко-патогенетичних варіантів його перебігу

медичні науки,

14.01.20 – шкірні та венеричні хвороби

2003

Кириленко Іван Григорович

Социальное развитие Приднепровского села УССР в 1980-1990 гг.: историко-партийный опыт, уроки и проблемы (автореферат)

історичні науки,

07.00.01 — история Коммунистической партии Советского Союза

1991

Ківалов Сергій Васильович

Управление автомобильными дорогами в РСФСР : административно-правовые вопросы (автореферат)

юридичні науки,

12.00.02 -государственное право и управление ; советское строительство ; административное право ; финансовое право

1986

Кісельов Андрій Миколайович

Механізм державного стимулювання підвищення продуктивності праці в промисловості

державне управління.

25.00.02 – механізми державного управління

2014

Кіссе Антон Іванович

Самостійні заняття в системі фізичного виховання інвалідів з порушеннями опорно-рухового апарату

педагогічні науки,

13.00.03 – корекційна педагогіка

1999

Князевич Руслан Петрович

Конституційно-правові засади виборів Президента України : проблеми теорії і практики (автореферат)

юридичні науки,

12.00.02 — конституційне право муніципальне право

2002

Козак Тарас Романович

Економічна ефективність сільськогосподарського виробництва в умовах удосконалення системи оподаткування підприємств АПК

економічні науки,

08.07.02– економіка сільського господарства і АПК

2000

Козир Борис Юрійович

Удосконалення моделей управління програмами створення та розвитку морських кластерних систем (автореферат)

технічні науки,

05.13.22 – управління проектами та розвиток виробництва

2012

Колєсніков Дмитро Валерійович

Регулювання процесів вертикальної інтеграції в гірничо-металургійний промисловості (автореферат)

економічні науки,

08.00.03 – економіка та управління національним господарством

2016

Кондратюк Олена Костянтинівна

Аграрне питання в програмах та діяльності українських політичних партій Західної України, 1919-1939 рр. (автореферат)

історичні науки,

07.00.01 – історія України

1997

Констанкевич Ірина Мирославівна

Проза Миколи Хвильового : (еволюція характеру героя)

філологічні науки,

10.01.01 – українська література

1996

Королевська Наталія Юріївна

Забезпечення трансформаційних процесів на підприємстві (автореферат)

економічні науки,

08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

2011

Кремінь Тарас Дмитрович

Концептуалізація історіософського міфу у ліриці 1960-80-х рр. (автореферат)

філологічні науки,

10.01.01 – українська література

2005

Крулько Іван Іванович

Механізм адаптації національного законодавства до законодавства Європейського Союзу : (досвід країн Центральної і Східної Європи) (автореферат)

юридичні науки,

12.00.11 – міжнародне право

2013

Кудлаєнко Сергій Володимирович

Економічний механізм адаптації підприємств до кризових умов (автореферат)

економічні науки,

08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

2011

Кужель Олександра Володимирівна

Регіональні програми підтримки підприємництва в Україні : тенденції розвитку, методологія, практика (автореферат)

економічні науки,

08.10.01 — розміщення продуктивних сил і регіональна економіка

1999

Куліченко Іван Іванович

Раціональне проектування заглиблених будівель з врахуванням теплотехнічних характеристик грунтів (автореферат)

технічні науки,

05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди

2008

Куніцин Сергій Володимирович

Науково-методичні основи управління проектами вільних економічних зон і територій пріоритетного розвитку (автореферат)

економічні науки,

08.10.01 – розміщення продуктивних сил і регіональна економіка

2003

Литвин Володимир Михайлович

Деятельность Коммунистической партии Украины по совершенствованию подготовки преподавателей общественных наук (1966-1975 гг.) (автореферат)

історичні науки,

07.00.01 – история Коммунистической партии Советского Союза

1984

Лівік Олександр Петрович

Організаційно-економічні засади інноваційного розвитку промислового садівництва (автореферат)

економічні науки,

08.00.03 – економіка та управління національним господарством

2012

Лопушанський Андрій Ярославович

Раціональне обслуговування систем збору і транспортування продукції газоконденсатних родовищ з врахуванням екологічної безпеки (автореферат)

технічні науки,

05.15.13 – нафтогазопроводи, бази та сховища

2006

Лук’янчук Руслан Валерійович

Державне управління у сфері забезпечення кібербезпеки України (автореферат, дисертація)

державне управління,

25.00.01 – теорія та історія державного управління

2017

Льовочкін Сергій Володимирович

Державний борг США

економічні науки

1997

Люшняк Микола Володимирович

Агротехнічні прийоми підвищення продуктивності травостоїв на еродованих землях, виведених з ріллі під залуження в умовах Передкарпаття (автореферат)

сільськогосподарські науки,

06.01.12 – кормовиробництво і луківництво

2010

Мартовицький Артур Володимирович

Обгрунтування параметрів способу забезпечення стійкості підготовчих виробок в умовах великих деформацій порід підошви (на прикладі шахти ім. В.М.Бажанова) (автореферат)

Технічні науки,

05.15.04 – шахтне та підземне будівництво

2006

Матвієнко Анатолій Сергійович

Політико-правові засади децентралізації влади в контексті адміністративної реформи в Україні (автореферат)

політичні науки,

23.00.02 – політичні інститути та процеси

2010

Мірошниченко Юрій Романович

Демократичні механізми підготовки і прийняття державно-політичних рішень (автореферат)

політичні науки,

23.00.02 – політичні інститути та процеси

2006

Міщенко Сергій Григорович

Роль кримінальної юстиції в протидії злочинності (автореферат)

юридичні науки,

12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право

2011

Остапчук Віктор Миколайович

Технологічні методи підвищення працездатності підшипників ковзання транспортних дизелів (автореферат)

Технічні науки,

05.02.08 – технологія машинобудування

2000

Павленко Юрій Олексійович

Антропологічні виміри ідеології   (автореферат)

філософські науки,

09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури

2011

Палатний Артур Леонідович

Планування тренувальних засобів загальної і спеціальної спрямованості на різних етапах багаторічної підготовки боксерів (автореферат)

фізичне виховання та спорт,

24.00.01 – олімпійський і професійний спорт

2001

Папієв Михайло Миколайович

Реформування пенсійної системи в Україні (автореферат)

економічні науки,

08.09.01 – демографія, економіка праці та соціальна політика

2004

Пацкан Валерій Васильович

Роль парламентаризму в системі конституційно-правового механізму забезпечення прав і свобод людини

юридичні науки,

12.00.02 – конституційне право; муніципальне право

2014

Петьовка Василь Васильович

Правове регулювання надання адміністративних послуг в Україні (автореферат)

юридичні науки,

12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

2014

Пинзеник Віктор Михайлович

Экономические проблемы стимулирования повышения уровня качества продукции : (на материалах предприятий машиностроительной промышленности)

економічні науки

1980

Писаренко Валерій Володимирович

Імплементація європейських стандартів фінансування місцевого самоврядування у національні правові системи (автореферат)

юридичні науки,

12.00.02 – конституційне право; муніципальне право

2010

Поляков Максим Анатолійович

Науково-методичні засади розробки стратегічних планів соціально-економічного розвитку на регіональному рівні (автореферат)

економічні науки,

08.00.03 – економіка і управління національним господарством

2012

Поплавський Михайло Михайлович

Педагогические условия совершенствования внеучебной воспитательной работы в средних профтехучилищах

педагогічні науки,

13.00.01 – Теория и история педагогики

1985

Присяжнюк Олександр Анатолійович

Основи концепції правового регулювання інтернет-відносин в Україні : (загальнотеоретичні аспекти)

юридичні науки,

12.00.01 — теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень

2007

Развадовський Віктор Йосипович

Адміністративна відповідальність за порушення норм, правил і стандартів, що торкаються забезпечення безпеки дорожнього руху

юридичні науки,

12. 00. 0 2 – теорія управління; адміністративне право та процес; фінансове право

1998

Рибалка Сергій Вікторович

Політико-інституційні чинники реформування системи місцевого самоврядування в сучасній Україні (автореферат)

політичні науки,

23.00.02 – політичні інститути та процеси

2010

Романова Анна Анатоліївна

Регулювання розвитку міста на засадах формування та використання бренду територій

економічні науки

2014

Рудик Сергій Ярославович

Переселення українських біженців і переміщених осіб до США та Канади після Другої світової війни : причини, особливості, наслідки (1945-1953 рр.) (автореферат)

історичні науки,

07.00.02 – всесвітня історія

2003

Рябчин Олексій Михайлович

Еколого-енергетична безпека світогосподарського розвитку в умовах глобалізації (автореферат)

економічні науки,

08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини

2010

Силантьєв Денис Олегович

Корекція фізичного розвитку слабозорих дітей засобами плавання (автореферат)

педагогічні наукм,

13.00.03 – корекційна педагогіка

2001

Скорик Микола Леонідович

Напрямки підвищення фінансової стійкості та прибутковості комерційних банків (дисертація)

економічні науки,

08.04.01 – фінанси, грошовий обіг і кредит

2003

Співаковський Олександр Володимирович

Сепараторно факторизуемые конечные группы

фізико-математичні науки,

01.01.06 – математическая логика, алгебра и теория чисел

1985

Тимошенко Юлія Володимирівна

Державне регулювання податкової системи (автореферат)

економічні науки,

08.02.03. — організація управління, планування і регулювання економікою

1999

Унгурян Павло Якимович

Інформаційна складова стратегії сталого розвитку України (автореферат)

державне управління,

25.00.01 – теорія та історія державного управління

2012

Фельдман Олександр Борисович

Ксенофобія та досвід її трансформації у сучасних інтеркультурних контекстах (автореферат)

філософські науки,

09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури

2009

Фролов Микола Олександрович

Вихідці із інших політичних партій у КП(б)У в 20-31-ті роки XX століття (автореферат)

історичні науки,

07.00.01 – Історія України

2001

Хомутиннік Віталій Юрійович

Загальні засади встановлення податків та зборів (дисертація)

юридичні науки,

12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

2015

Чижмарь Юрій Васильович

Правове регулювання укладення форвардних угод на товарних біржах (автореферат)

юридичні науки,

12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

2000

Чумак Віктор Васильович

Законодавче регулювання підстав дисциплінарної відповідальності військовослужбовців : (науково-теоретичний та прикладний аспекти)

юридичні науки,

20.02.03 – військове право; військові проблеми міжнародного права

1998

Шипко Андрій Федорович

Модернізація функцій органів місцевого самоврядування у сфері охорони здоров’я населення (автореферат)

державне управління,

25.00.04 – місцеве самоврядування

2010

Шпенов Дмитро Юрійович

Інформаційні правовідносини

юридична науки,

12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право

2012

Шуфрич Нестор Іванович

Розвиток і трансформація аграрного виробництва в Угорщині (автореферат)

економічні науки,

08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК

2004

Юринець Оксана Василівна

Формування конкурентної стратегії підприємства (автореферат)

економічні науки,

08.06.01 – “Економіка, організація і управління підприємством

2006

Яніцький Василь Петрович

Порядок набуття права власності на земельну ділянку в Україні (автореферат)

юридичні науки,

12.00.06 3емельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право

2007

Яриніч Костянтин Володимирович

Комбіноване лікування асцитної форми раку яєчників III-IV стадії

медичні науки,

14.01.07 –онкологія

2012

Яценко Антон Володимирович

Державне регулювання іноземної інвестиційної діяльності в Україні (автореферат)

економічні науки,

08.02.03. – організація управління, планування і регулювання економікою

2001

P.SAndrii Tarieiev  зазначив, що це якоюсь мірою наочний розподіл, котрий показує, дисертації з яких саме галузей продаються та купуються і в якій кількості.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *